Akcelerator przedsiębiorczości - przyspieszacz biznesu

opublikowano: 24 wrzesień 2015

Akcelerator przedsiębiorczości - przyspieszacz biznesu - blog

Właściwości polskiego środowiska przedsiębiorczego ulegają nieustannym przekształceniom. Dzieje się tak za sprawą zmieniającej się gospodarki, nowych trendów i zaostrzeniu walki z konkurencją. Dlatego też, firmy już istniejące oraz pomysłodawcy nowych biznesów powinni dążyć do opracowania takich działań, które w skuteczny sposób pozwolą zbudować wysoką pozycję na rynku. Ze względu na często ograniczone możliwości finansowe oraz zasobowe, obecni i przyszli przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem zgromadzenia odpowiednich środków i wiedzy w celu wykorzystania istniejącego w ich projektach potencjału. Jednym ze źródeł skąd mogą czerpać jest akcelerator biznesu.


Najprościej mówiąc akceleratory to przedsięwzięcie, które oferują różnego rodzaju wsparcie dla początkujących firm. Proponują coś zdecydowanie cenniejszego niż pieniądze - wiedzę jak zrobić własny biznes i jak rozwijać go nie popełniając jednocześnie błędów już na starcie. Z jego pomocą możliwa jest gruntowna analiza modelu biznesowego i co najważniejsze dostosowanie go do panujących trendów i oczekiwań rynku. Pod skrzydłami akceleratora doprecyzowaniu ulega też strategia marketingowa. Kluczową zaletą nawiązania współpracy z tego typu jednostkami jest jednak osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez nawiązanie relacji z firmami partnerskimi współpracującymi z akceleratorem. Z praktycznego punktu widzenia obniża to koszty funkcjonowania i przyspiesza realizację zleceń, a także buduje spójną sieć relacji biznesowych i pozwala na wymianę doświadczeń oraz pozyskanie dodatkowej wiedzy. Akcelerator może też zaproponować mentoring i wsparcie w kontekście poprawy sprzedaży, czy budowania sieci dystrybucji.


Podkreślić należy, że akceleratory przedsiębiorczości nie są tym samym co inkubatory. W pierwszym przypadku ma miejsce zdecydowanie bardziej pogłębiona analiza wszystkich aspektów funkcjonowania firmy podczas specjalnych sesji szkoleniowych, czy warsztatowych. Z kolei inkubatory przedsiębiorczości oferują wsparcie w postaci usługi sekretariatu, lokalu biurowego, czy usługi księgowe, mniejszy nacisk kładąc na analizę biznesową.