Ważna informacja - plan połączenia spółek

opublikowano: 09 wrzesień 2016

Ważna informacja - plan połączenia spółek - blog

Zarząd Akceleratora Biznesu sp. z o.o. informuje o planowanym połączeniu spółki zależnej Akcelerator Biznesu sp. z o.o. ze spółką Planthouse sp. z o.o.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Planthouse sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy spółkami w dniu 9 września 2016 roku.

Zobacz dokument