WAŻNA INFORMACJA - Połączenie spółek

opublikowano: 28 listopad 2016

WAŻNA INFORMACJA - Połączenie spółek - blog

Zarząd Akceleratora Biznesu sp. z o.o. informuje o planowanym połączeniu spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. ze spółką zależną Rumianek 24 sp. z o.o.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy spółkami w dniu 28 listopada 2016 roku.

/files/2016-11/plan-po-aczenia-za-czniki.pdf